Tavoitteet

Tällä valtuustokaudella tapahtuu kuntahistorian suurin mullistus, mikäli sote- ja maakuntauudistus toteutuu suunnitellulla tavalla. Minkälainen uudesta kunnasta tulee, kun paikallishallinto menee uusiksi? Tarvitsemme rohkeutta ajatella ja myös tehdä asioita uudella tavalla.

Me Pyhäjärven Demarit haluamme kehittää Pyhäjärven kaupungista joustavan ja asukaslähtöisen kaupungin, jossa kuntalaisten hyvinvointi, elinkeinojen kehittäminen ja asukkaiden osallisuuden lisääminen ovat keskeisellä sijalla.

Uudistuva ja elinvoimainen kunta
Yksi tämän valtuustokauden tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia elämästä kaivostoiminnan loppumisen jälkeen. Kaivoksen infran uusiokäytön hyödyntämiseksi on tehty jo paljon; eri vaihtoehtoja on selvitetty ja niiden toteuttamiseksi on tehty valmisteluja. Tätä työtä on jatkettava.
Elinkeinojen kehittäminen on oltava laaja-alaista, kaivoksen kainaloon emme voi enää tuudittautua siinäkään tapauksessa, että tulevaisuudessa siellä mahdollisesti toteutuisi suurestikin työllistäviä toimintoja. Tarvitsemme innovatiivista ja aktiivista elinkeinopolitiikkaa, joka tukee nykyisiä yrittäjiä mukaan lukien pienyrittäjät ja luo pohjaa uusille yrityksille. Erityisesti nuorten työllisyyden edistämiseen on panostettava. Hyvinvointiyrittäjyys ja matkailun mahdollisuuksien kehittäminen ovat hyviä esimerkkejä uusista elinkeinoelämän virkistämisen suunnista. Elinkeinoelämän kehittämisessä on otettava huomioon myös ympäristönäkökohdat ja kestävä kehitys.

Inhimillisyyttä ja hyvinvointia

Hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan tärkeistä tehtävistä. Hyvinvointinäkökulma tulee ottaa huomioon kaikilla hallinnonaloilla ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet tulee pohjautua tutkittuun tietoon. Onkin tärkeää, että päättäjinä toimii myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Hyvinvointi tulee ymmärtää kokonaisvaltaisesti; siihen kuluu fyysisen hyvinvoinnin lisäksi erittäin vahvasti henkinen ja sosiaalinen puoli.

Tulevaisuudessa palveluiden tulee olla entistä enemmän räätälöityjä; palvelujen tulee perustua käyttäjien tarpeeseen, eikä järjestelmästä lähtöisin oleviin palvelupaketteihin. Palveluja järjestettäessä tulee ottaa huomioon yksin asuvien, eläkeläisten, perheiden ja erityistä tukea tarvitsevien tilanne. Vanhusten ja vammaisten palvelut on turvattava riittävillä resursseilla. Meillä on uusi sairaala, jonka tulee olla tarkoituksenmukaisessa käytössä tulevaisuudessakin.

Arjen tukena

Haluamme kuulla herkällä korvalla kuntalaisten arjen tarpeita ja huolehtia siitä, että talouden tiukkoina aikoina apu ja tuki kohdentuu juuri heille, jotka sitä kipeimmin tarvitsevat.
Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus on jokaisen lapsen oikeus, eikä niitä tule vaarantaa liian suurilla ryhmillä tai liian korkeilla päivähoitomaksuilla. Turvallinen ja terve oppimisympäristö on myös erittäin tärkeä.

Pyhäjärvellä on hyvät harrastusmahdollisuudet kaiken ikäisille ja jatkossakin niiden tulee pystyä vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin. Myös viihtyisä ympäristö ja katukuva ovat asioita, joihin on panostettava. Kolmannen sektorin tekemän hyvinvointityön tukeminen ja näkyväksi tekeminen antaa yhdistyksille niiden ansaitseman arvon.

Ota yhteyttä!

Katso luottamushenkilöt tästä ja ota rohkeasti yhteyttä!